Buitenplaats
Doornburgh

Transformatie van een rijksmonument

De rijksmonumenten gelegen op Buitenplaats Doornburgh krijgen een nieuwe bestemming, gericht op de ontmoeting van kunst en wetenschap.

Buitenplaats Doornburgh is een buitenplaats waar zowel de gebouwen als de parkaanleg inclusief toegangshekken en tuinmuren rijks monumentaal zijn. Deze historische setting wordt herontwikkeld tot een uniek concept.
Buitenplaats Doornburgh wil artistieke en wetenschappelijke disciplines uitnodigen en faciliteren om het contact over de grote transities die in de wereld gaande zijn, met publiek te delen.

Buitenplaats Doornburgh biedt een podium waar professionals, talent, leiders en publiek de gelegenheid krijgen om nieuwe inzichten en maatschappelijke verdieping te onderzoeken, te presenteren en te ervaren. Een plek van reflectie en waar actie wordt ondernomen, waar van alles gebeurt en ingenomen posities worden opgeschud.

Segment

Museum, wonen

Locatie

Maarssen

Opdrachtgever

MeyerBergman Erfgoed Groep

Omvang

7.900 m2

Status

Rijksmonument

Herontwikkelaar van historisch vastgoed

Doornburgh foto 1

31 maart 2017

Doornburgh foto 2

30 maart 2017

Doornburgh foto 3

29 maart 2017

Doornburgh foto 4

28 maart 2017

“Bij de herontwikkeling gaan we uit van de aanwezige cultuurhistorische waarden van deze monumentale buitenplaats en de verbetering hiervan.”

Ruben Dral, Planontwikkelaar