Buitenplaats
Doornburgh

Transformatie van een rijksmonument

De rijksmonumenten gelegen op Buitenplaats Doornburgh krijgen een nieuwe bestemming, gericht op kunst en cultuur.

Buitenplaats Doornburgh is een buitenplaats waar zowel de gebouwen als de parkaanleg inclusief toegangshekken en tuinmuren rijks monumentaal zijn. Deze historische setting wordt herontwikkeld tot een uniek museum concept. Een museum dat zich aan de muzen wijdt, maar in nauwe samenwerking met wetenschap en educatie. In de priorij en het omliggende landgoed zal ontmoeting plaatsvinden tussen muziek, beeldende kunst, literatuur, film, architectuur, fotografie, toneel en beeldende vorming.

Segment

Museum, wonen

Locatie

Maarssen, aan de Vecht

Omvang

7.900 m2 bestaand

Status

Rijksmonument

Herontwikkelaar van historisch vastgoed

Doornburgh foto 1

31 maart 2017

Doornburgh foto 2

30 maart 2017

Doornburgh foto 3

29 maart 2017

Doornburgh foto 4

28 maart 2017

“Bij de herontwikkeling gaan we uit van de aanwezige cultuurhistorische waarden van deze monumentale buitenplaats en de verbetering hiervan.”

Ruben Dral, Planontwikkelaar